תושבים יקרים, 

בקטגוריה הזאת נפרסם באופן כרונולוגי את תוצאות דיגום המים שעורכת מי הגליל באופן תדיר,  לצפייה בתוצאות נא ללחוץ על התאריך