תושבים יקרים ביישובי התאגיד בכלל ובייישובי אלשאגו'ר בפרט.

הקטגוריה הזאת נועדה לספק לכם עדכונים שוטפים בנוגע להחלטת רשות המים הארצית באשר לשינוי הצפוי בתמהיל המים ביישובי הגליל בתגובה לירידה בכמות הגשמים. כל עדכון מצידה של רשות המים, משרד הבריאות וחברת מקורות יופיעו בקטגוריה הזו כדי ליידע ולעדכן את התושבים בכל השינויים הצפויים ולהגביר את המודעות שלהם.