שאלות בדבר אמות מידה, חשבון, טפסים וכל מיני סוגיות הקשורות לאספקת המים והביוב

160627160940שאלות נפוצות.pdf