צוות העובדות והעובדים בתאגיד המים והביוב האזורי, מי הגליל! 
טבלת העובדים בחברה, התפקידים והפרטים האישיים שלהם כגון: מס' טלפון ישיר, תפקיד ודואר אלקטרוני

151121073117צוות עובדים (1).pdf