צוות העובדות והעובדים בתאגיד המים והביוב האזורי, מי הגליל! 

קטגוריה זו נוצרה ע"י הנהלת תאגיד המים "מי הגליל" על מנת להמיר הצהרות למתווה פעולה, וכל תכליתה היא הנגשת ושיפור השירותים לתושבים. 

טבלת העובדים בחברה, התפקידים והפרטים האישיים שלהם כגון: מס' טלפון ישיר, תפקיד ודואר אלקטרוני.

151121202957צוות עובדים.pdf