פרויקט נוסף נמסר למועצה המקומית בדיר אלאסד ע"י מי הגליל 

מסירת פרויקט הנחת קווי מים במג'ד אל-כרום 

מסירת פרויקט הכפר החינוכי בסח'נין 
 

מי הגליל מוסרת את פרויקט רשת המים בעראבה 

מי הגליל מסרה פרויקט הנחת קווי מים בדיר אל-אסד 

מי הגליל מוסרת עוד פרויקט בדיר אל-אסד 
 

מי הגליל מוסרת פרויקט בואדי תור בעראבה 
 

מסירת פרויקט באזור ח'לת סח'ר בסח'נין 
 

מסירת פרויקט באזור אלח'לאל בכפר בענה 
 

מי הגליל מסרה פרויקט במג'ד אל-כרום 
 

מי הגליל מוסרת פרויקט גדול בשכונת מוסרארה בסח'נין 

מי הגליל גמרה את פרויקט ואדי אלעין בסח'נין 

מסירת פרויקט הנחת קויי מים בגרעין העיר בסח'נין 

עבודה ללא הפסקה: מי הגליל מוסרת פרויקט נוסף ביישוב בענה