1. חוק תאגידי מים וביוב 2001، לחץ כאן! 
  2. הסכם מייסדים, לחץ כאן! 
  3. רישיון פעילות, לחץ כאן!