1. מידע על הליך הבירור של חשבון המים התקופתי, לחץ כאן!
  2. מידע על חשבון המים התקופתי, לחץ כאן! 
  3. מידע מעודכן על תעריפים המים הארציים, לחץ כאן!