תעריפי מים:

צריכה חודשית של עד 3.5 מ"ק לנפש =7.9 ש

תעריף ב : כל מ"ק  נוסף  מ3.5 מ"ק לנפש בחודש  14.49 ש כולל מע"מ