יום המים הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-22 במרץ. 

ציון יום המים הבינלאומי נועד להעלות את המודעות בעולם לחשיבות משאב המים לאנושות. מדי שנה מכריזים על כותרת מרכזית שבעצם מהווה נושא הדגל של היום, שנת 2016 מדגישים את נושא המים והעבודה. כחלק מיום המים הבינלאומי, מי הגליל מביאה לתשומת לב הציבור את נושא המים בהתחשב בהקשר העולמי של היום וההקשר הישראלי.