המדינה סובלת מבעיות רבות בתחום מקורות המים, דבר שמשפיע על ההווה והעתיד של המדינה לאור החשיבות הרבה של מקורות המים ותפקידן המרכזי בהתפתחות האנושית. אנחנו משאיר בידיכם מסמך שעונה על הרבה שאלות ותשובות לגבי החשיבות בחיסכון במים, החשיבות המיוחסת להתנהלות תקינה מכל אזרחי המדינה בכדי לייצב את משק המים. לפרטים נוספים ומעניינים נא לחצו: חיסכון במים