מי הגליל ניסחה לעצמה חזון ויעדים אסטרטגיים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך לקריאת החזון של מי הגליל, נא לחצו כאן!