מידע והנחיות עדכניות לגבי חיבור קיים של רשת הביוב ברשת הניקוז

151209123417معلومات حول ربط المجاري بالصرف الصحي.pdf