כחלק ממילוי דרישות השקיפות ומיישומו של עקרון "זכות הציבור לדעת" אנחנו מפקידים בידיכם את דוח איכות המים, תוצאות הדיווח של איכות המים שנעשה על ידי מקורות לשנת 2018

מדיניות לתליה.pdf