תושבים יקרים,

כחלק ממדיניות ההנגשה, השקיפות והמנהל התקין שדוגלת בהם מי הגליל מתכבדים לפרסם ברבים את הדו"ח השנתי הכולל נתונים על הפעילות של מי הגליל, מדדי ביצוע, פחת מים, גביה, השקעות וכיו"ב.