מי הגליל עושה מאמצים כבירים כדי לשפר את רמת השירותים לאזרחים ביישובי אלשאג'ור ואלבטוף. יתרה מכך, מי הגליל עובדת על מנת להגביר את מידת שביעות הרצון של האזרחים מהשירות שהם מקבלים. לצורך הגשמת יעדים אלה, מי הגליל ניסחה אמנת שירות כוללת. לקריאה נא לחצו כאן!